Menu

Copyright

O stránkách www.jhstavebniny.cz

Provozovatelem této internetové prezentace je společnost JH STAVEBNÍ MATERIÁLY s.r.o., Zálesí 1129/82, Krč, 142 00 Praha 4, IČ 291 50 876.

Autorská práva

Provozovateli náleží užívací práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na těchto stránkách, včetně textu a technických ilustrací a nejsou bez jeho souhlasu výslovného souhlasu dále šířit. Autorská práva ke grafickému, technickému řešení a obsahu náleží společnosti Petr Bystroň | Berom Creative Studio, Šlapanice u Brna, Slunná 4.

Přístupnost prezentace

Autor www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena v XHTML 1.0 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 2. Při tvorbě těchto stránek bylo přihlíženo k metodickým pokynům "Dive into accessibility". 

Ochrana dat a předávání osobních údajů

Přístup na tyto www stránky může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám, pokud to není třeba k naplnění právních předpisů.

Pokud si uživatel přeje opravit nebo smazat osobní data, které o něm provozovatel má, může jej o to požádat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na těchto stránkách.

Nenašli jste vše, co jste hledali? Kontaktujte nás!

back to top